Kostol sv. Jána Pavla II. - Čierna voda

Interiérová štúdia

Pôvodný stav

 • Kostol sv. Jána Pavla II. v obci Čierna voda, bol postavený v roku 2014. Interiér kostola bol zariadený vyradeným mobiliárom a doteraz nebol koncepčne riešený.
 • V súčasnosti kostol slúži svojmu účelu, ale estetika interiéru nezodpovedá veku kostola a tiež nie je dôstojným vyjadrením úcty ku Kristovi.
 • Jednoloďová dispozícia s dostatkom svetla, neutrálnou podlahou v lodi, má dobré predpoklady k sviežemu interiéru.
 • Priestoru dominuje žltý drevený obklad stropu, ktorý svoju farbu zrkadlí v lesklej podlahe lode. Spolu s teplým odtieňom lavíc tak vzniká veľmi silný element teplých farebných odtieňov, ktorý nemá v priestore vyvažujúci protipól. Množstvo teplých odtieňov potom vytvára mdlý a nevýrazný charakter interiéru.
 • V priestore sa tiež nachádza veľký počet rôznych materiálov, ktoré sa vzájomne oslabujú, ktoré tiež prispievajú k chaotickému dojmu.
  Pocit neporiadku tiež umocňujú lavice nepravieľne kombinované so stoličkami.
 • Ďalší element, ktorý nebol systematický vyriešený je osvetlenie. Použitie visiacich sklenených lustrov z nazelenkavého skla tiež nezodpovedá súčasným trendom zariadenia a lampy nedodávajú typ svetla potrebný k nasýteniu priestoru svetlom. Rovnako nie je použité žiadne priame ani nepriame osvetlenie presbytéria, ktoré tak v kostole vizuálne zaniká.
 • V presbytériu sa nachádzajú rastliny príliš veľkých parametrov, ktoré tak dominujú tejto časti.
 • Na schodíkoch v presbytériu je použitá úplne nevhodná technická gresová dlažba.

Navrhované úpravy

 • Návrh interiéru je definovaný použitím teplého odtieňa dreva na strope, ktorý vytvára silnú a ťažkú masu, preto som sa snažil v priestore vytvoriť protipól, ktorý bude harmonicky vyvažovať atmosféru.
 • Strop a podlaha lode sú nemenné a preto som hľadal riešenie v redukcii materiálov a voľbe nových, chladnejších odtieňov dreva a kameňa.
 • Základom návrhu je výmena materiálu podlahy v presbytériu. Keďže bude murovaný schodík pod sedes, tak by bolo vhodné vymeniť dlažbu v celom priestore za kamennú alebo gresovú.
 • Obetný stôl, ambona a svätostánok sú z bieleho kameňa. Ostatný mobiliár v presbytériu a aj lavice v lodi sú z masívneho dubu, ktorý je ošetrený studeným povrchovým náterom.
 • Sivá podlaha presbytéria, biele zariadenie v kombinácii s dubovým drevom sú dostatočne silným vyvážením teploty.
 • Na čelnej stene kostola sa nachádza postava Krista inšpirovaná obrazom milosrdenstva. Jej lúče sú nahradené vodou a teda prinášajú „Živú vodu“ do Čiernej vody. Ide o keramický obraz – mozaiku.
 • Rovnaká technika je použitá pri postave patrocínia kostola Jána Pavla II. Ten sa dotýka nohami zeme, čo bolo pre jeho osobnosť typické: stáť nohami na zemi a byť medzi svojimi ovečkami.
 • Pozadie za svätostánkom je plátkové zlato na bielej stene. Vzniká tak výrazný „pútač“ pozornosti, ktorý nie je možné prehliadnuť.
 • Mobiliár je navrhnutý jednoducho, bez dekorácií a zbytočného pútania pozornosti.
 • Krstiteľnica je navrhnutá ako mobiliár – teda v prípade krstu je možné ju presunúť na vhodné miesto pred presbytériom.
 • Osvetlenie kostola som nahradil viaczdrojovými reflektormi na súčasných miestach a lustre som odstránil. Vyčistil sa tak priestor lode a zároveň som dostal dostatočné svetlo aj do presbytéria.

Návrh 03

Október 2022

Návrh 02

August 2022

Varianty farebnej úpravy stropu

Júl 2022