Mgr. art. Ľubo Michalko
*1982, Bratislava

2001-2008 | VŠVU, Keramika, Bratislava
2005-2007 | FA STU, Dizajn výrobkov, Bratislava
2004 | Muthesius Kunsthochschule, Kiel, Nemecko
2003 | Pedagogické minimum, VŠVU, Bratislava
1998-2001 | ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava

Výstavy:
2000 | Jubilejná výstava ŠÚV, SRO Bratislava
2001 | Keramické sympózium Kalinovo – Novohradská galéria, Lučenec
2004 | Šperky, City Pastoral; Kiel, Nemecko
2006 | Artinterior – DesignMatch, Národná galéria Praha
2006 | Kruhy na vode – uznanie poroty, Bratislava
2007 | Národná cena za dizajn – Galéria Satelit, Bratislava
2013 | Ľubo Michalko – Mozaiky, Dom Quo vadis, Bratislava
2013 | Slovenská keramika dnes VI – Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
2014 | Z tvorby slovenských keramikov, Galéria Ignáca Bizmayera, Modra
2014 | Z tvorby slovenských keramikov, Historické múzeum, Zlaté Moravce
2016 | Vypálená modlitba, Galérii F7, Bratislava
2016 | Vypálená modlitba, Teologická fakulta, Košice
2017 | Odtiene milosrdenstva, Ministerstvo kultúry, Bratislava
2018 | Živá hlina, Dom Quo vadis, Bratislava
2019 | Výstava 25 rokov Cechu slovenských keramikov