K výstave

Mozaiky predstavené na výstave sú vytvárané z francúzkeho oxidačného porcelánu technikou porcelánových plátov, ktoré sú liate na sadrový podklad. V polotuhom stave sa pláty tvarujú a orezávajú, každý kus originálne podľa predstavy alebo kresieb. Po sušení, ktoré trvá približne jeden týždeň, je potrebné jednotlivé kocky opracovať a zaobliť.

Následne sa porcelán vypaľuje na teplotu 950°C. Po prvom výpale sa na jednotlivé dieliky štetcom nanesie glazúra a nasleduje výpal na 1230°C, kedy získava porcelán svoje vlastnosti a glazúry svoju farebnosť. Na vybrané dieliky mozaiky je potom nanášaná vrstva naglazúrových farieb a listrov, prípadne zlata alebo platiny, ktorá sa vypaľuje na 750°C.

Po týchto troch výpaloch je ukončený porcelánový proces a nasleduje lepenie mozaikových dielikov na sklovláknitú sieťku. Následne je obrys mozaiky obkreslený do počítačového programu, ktorý dokáže komunikovať s počítačom riadenou frézou. Do vopred pripraveného hobľovaného a brúseného dreva je potom obrys vyfrézovaný a drevo je následne ručne brúsené a povrchovo opracované.

Keď je ukončená fáza opracovania dreva, príde na rad konečné vlepenie porcelánovej mozaiky do dreva.

Celý proces tvorby od návrhu až po finálne dielo je sprevádzaný modlitbou a vďakou Stvoriteľovi za krásu a dokonalosť materiálu a za možnosť komunikovať s ľuďmi rozvíjaním Ním darovaného talentu.