Neoprávnené kopírovanie mojich diel

[:sk]Chcem aj touto cestou upozorniť verejnosť, že firma RACIEN, s.r.o. neoprávnene kopíruje a predáva moje diela na rôznych akciách po celom Slovensku. Ide o napodobeniny mojich diel, pričom na ich kopírovanie a šírenie som nedal žiaden súhlas. Toto konanie napĺňa znaky nekalej súťaže, je v rozpore s dobrými mravmi a firma RACIEN, s.r.o ním porušuje moje autorské práva.

Prosím, ak niekde uvidíte predávať tieto alebo iné neoprávnené kópie mojich diel, informujte ma o tom na adrese lubo.michalko@gmail.com alebo telefónnom čísle 0907 382 169.

Ďakujem!

[:]