Kaplnka v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej (Jezuiti) v Piešťanoch.

2020

Kaplnka prešla celým procesom návrhu od idei až po realizáciu. Interiér kaplnky bol viacej krát pozmenený a bolo tam viacero zásahov aj do dispozicie a ako celok pôsobila chaoticky. Keďže ide o kaplnku ktorá slúži najmä na dlhé rozíjmanie nad sv. písmom, tak bola idea jednoznačná – zjednodušiť a utíšiť priestor. Dvere vedúce do sakristie som odstránil, ako rušivý prvok a prebúrali sme do kaplnky dvere cez nepoužívané priestory za oltárnou stenou. Dvere tak zostali neviditeľné pre návštevníkov kaplnky. Mojou snahou bolo tiež obnoviť pôvodný zámer architekta a vyzdvihnúť efekt svetla ktoré prichádza z horného svetlíka na oltárnu stenu. Otvor je kruhový a preto som zvolil geometrické hranaté tvaroslovie oltárneho zariadenia. Takto som dosiahol potrebné estetické napätie – vyváženie v interiéri. Investor kaplnky mal viacero požiadaviek a jednou z nich bolo umiestniť svetlo do Svätostánku. Vytvoril som sklenenú výplň v drevených dverách. Zo zadnej steny je zabezpečený priesvit z LED osvetlenia.