Ikony Krista

Vo svojej tvorbe sa periodicitne vraciam k téme ikony Krista. Je to námet ku ktorému ma inšpiruje túžba hľadieť na Jeho tvár. Niekedy vychádzam viac z ikonografie, inokedy viac abstrahujem. Tvoril som modelované reliéfy, mozaiky, alebo aj kombináciu oboch techník. Je to neustále hľadanie formy tomu, tomu ktorý dal tvar všetkému.