Kaplnka Svetla – Pápežské misijne diela – Bratislava

2019

Charakter kaplnky bol daný investorom – Kristus svetlo sveta a preto kaplnka Svetla. Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú – až strohú modernú kaplnku ktorá by dávala dôraz na svetlo a odkazovala by na misije. Z toho dôvodu bol zvolený minimalistické tvaroslovie a bol použitý exotický materiál amerického orecha na zariadenie presbytéria. Taktiež boli použité artefakty zo zbierok PMD. Korpus Krista je vymodelovaný z hliny podľa kovového afrického korpusu a socha Panny Márie je z originálej zbierky. Súčasťou autorského návrhu kaplnky bolo okrem celého zariadenia, aj návrh osvetlenia, ozvučenia a výber materiálov + kontrola remeselníkov pri výrobe a montáž.

Sakrálne umenie, kaplnka,