Posvätenie zariadenia

26.12. 2022

Kostol všetkých svätých v Mierove

Návrh a výkresy zariadenia presbytéria. Dubový masív.

Návrhy

Pôvodný interiér