Sakrálne umenie v mojej tvorbe

Od realizácie prvého interiéru kaplnky (TV LUX) prešlo už niekoľko rokov a mám za sebou viacero realizácii a mnoho návrhov, ktoré zostali len na papieri.

Napriek tomu, umenie v liturgickom priestore, je pre mňa vždy veľkou výzvou a zodpovednosťou. Sakrálne umenie totiž spája okrem estetickej a úžitkovej funkcie aj funkciu liturgického kultu. Pre mňa to znamená, že je mojou úlohou priviesť ľudí (diváka) k uctievaniu. 

Uctievanie (kľananie sa – adorácia) je základný úkon čnosti nábožnosti pre kresťana. Je to základ modlitby a tiež liturgie. Preto chcem použiť všetky prostriedky ktoré ako výtvarník mám, aby prečítali odkaz v mojom diele. Odkaz ktorý hovorí o Božom majestáte, ale aj o otvorenom srdci a zlomenosti pred Ním. Túžim vytvárať priestor, kde môže ľudská duša spočinúť v pokoji a nechať sa milovať dokonalou Láskou. Priestor kde sa človek bude cítiť bezpečne ako doma, ako v dome svojho Otca.

Navrhovanie priestoru prebieha vždy častej interakcii s objednávateľom. Po tom, ako získam predstavu o priestore a očakávaní klienta, pustím sa do prvej fázy projektu – dispozícia. Po nej nasleduje návrhová fáza, potom fáza technických detailov a výkresov a nakoniec samotná realizácia. 

Keďže v mojej tvorbe dominuje keramika ako výrazový prostriedok, preto sa keramické prvky často dostanú aj do návrhu sakrálneho priestoru. Nieje to však nijakým pravidlom. Pracujem aj s inými materiálmi ako je drevo, kameň aj sklo.

Sakrálne umenie v mojej tvorbe
Exercičný Jezuitský dom – Piešťany
Kaplnka Svetla - večné svetlo
Kaplnka Svetla – večné svetlo
interiér kaplnky
Pápežské misijne diela – presbytérium
sakrálne umenie, interiér
Arcidiecézne centrum mládeže – Bratislava
sakrálne interiéry
Hamuliakovo
sakrálne umenie
Návrh mozaiky a svätostánku
sakralne umenie
Tv LUX – mozaika, dizajn zariadenia
kaplnka sv alžbety
Kaplnka sv. Alžbety, dizajn interiéru, mozaiky