Výstava v Košiciach

[:sk]

V utorok 8.3. 2016 o 17:30 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutoční vernisáž výstavy „Vypálená modlitba – keramické obrazy“. Výtvarník Ľubo Michalko predstaví svoju najnovšiu tvorbu keramických obrazov a mozaík, pre ktoré si vytvoril vlastné kreatívne postupy a experimentálne technológie.
Námety jeho tvorby sú úzko späté s jeho vnútorným prežívaním živej viery a jeho dielo sa tak stáva pre diváka nielen nositeľom estetických kvalít, ale aj duchovným posolstvom.
Kurátorom výstavy je František Balún. Výstava potrvá do 23.3. 2016
 vypálená modlitbalubo michalko - mozaiky

[:]