Mám 32 rokov a mám dve krásne deti. S rodinou žijem a tvorím nedaleko Bratislavy, v Kvetoslavove. Študoval som keramiku na VŠVU a produktový dizajn na Fakulte architektúry STU. Po skončení školy som začal hľadať vlastnú cestu tvorby a tak som sa venoval návrhu a realizácii interiérov, webdizajnu, grafickému dizajnu, produktovému dizajnu, ale vždy znovu som sa vrátil k tvorbe keramiky.

Už 6 rokov sa venujem tvorbe originálnych keramických mozaiok, pre ktoré som si vytvoril vlastnú technológiu a postupy. Od roku 2009 do roku 2014 som učil na súkromnej škole (www.skoladizajnu.sk) produktový a interiérový dizajn. Dnes sa sústreďujem na vlastnú tvorbu keramických mozaík a plastík a tiež kreatívny grafický dizajn.

V mojej tvorbe má silnú dominanciu náboženská tématika, pretože Boh je pre mňa nevyčerpateľná inšpirácia, ktorá neustále zamestnáva moju myseľ a napĺňa pokojom moju dušu. Moja snaha pozdvihnúť pojem súčasné kresťanské umenie ma priviedlo k naštartovaniu projektu KRESTum – Portál kresťanského výtvarného umenia. www.krestum.sk, ktorý je určený pre všetkých profesionálnych výtvarníkov, ktorých tvorba odráža kresťanské hodnoty.

Som aktívnym členom Združenia keramikov Slovenska – SVÚ (Slovenská výtvarná únia), Cechu slovenských keramikov a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS (Konferencie biskupov Slovenska) v sekcii výtvarného umenia.

Viac podrobností nájdete v mojom pracovnom životopise CV

I am 32 years old and have two beautiful children. With my family I live in the vicinity of Bratislava, Kvetoslavov. I studied ceramics at the Academy of Fine Arts and product design at the Faculty of architecture at the Slovak university of Technology. Having graduated I put myself in discovering of  my own artistic creation and that is how I engaged in the fields of interior design, web design, graphic design and product design. However, I have always returned to making ceramics.

I have dedicated last 6 years to the creation of original ceramic mosaics for which I have developed my own technology and processes. Between 2009 and 2014 I was giving classes of the product and interior design at a private high schol (www.skoladizajnu.sk).

Today, my attention is directed to the production of my own works – ceramic mosaics, reliefs and to creative graphic design. Religious themes prevail in my artistic production since to me God is an endless inspiration that keeps my mind continuously busy  and fills my soul with serenity. My aspiration to raise awarness of the concept of contemporary christian art has led me to launching of the project KRESTum – portal of christian fine arts . www.krestum.sk which is intended for any professionals in the field of fine arts whose production reflects christian values.

For more details see my professional CV.