Výtvarník, dizajnér a keramik. S rodinou žijem a tvorím neďaleko Bratislavy, v Kvetoslavove. Študoval som keramiku na VŠVU a produktový dizajn na Fakulte architektúry STU.

Po skončení školy som začal hľadať vlastnú cestu tvorby a tak som sa venoval návrhu a realizácii interiérov, webdizajnu, grafickému dizajnu, produktovému dizajnu, ale vždy znovu som sa vrátil k tvorbe keramiky. Už niekoľko rokov sa venujem tvorbe originálnych keramických obrazov, pre ktoré som si vytvoril vlastnú technológiu a postupy. Medzi rokmi 2009 –  2014 som učil na Súkromnej strednej škole dizajnu. Dnes sa sústreďujem na vlastnú tvorbu keramických obrazov a dizajn sakrálnych interiérov.

Spolu s manželkou sme sa tiež pustili do tvorby porcelánových šperkov www.odteraz.sk

V mojej tvorbe má silnú dominanciu náboženská tématika, pretože Boh je pre mňa nevyčerpateľná inšpirácia, ktorá neustále zamestnáva moju myseľ a napĺňa pokojom moju dušu. Boh ma svojou milosťou vyviedol z tmy v ktorej sa môj život nachádzal a dal mi nové srdce, ktoré túži byť neustále v prítomnosti svojho nebeského Otca. Z toho vyplýva aj postoj chvály a úcty, ktorú chcem vzdávať celým životom a teda aj prostredníctvom umenia a talentov ktoré mi Boh zveril.

Moja snaha pozdvihnúť pojem súčasné kresťanské umenie ma priviedlo k naštartovaniu projektu KRESTum – Portál kresťanského výtvarného umenia. www.krestum.sk, ktorý je určený pre všetkých profesionálnych výtvarníkov, ktorých tvorba odráža kresťanské hodnoty.

Som aktívnym členom Združenia keramikov Slovenska – SVÚ (Slovenská výtvarná únia), Cechu slovenských keramikov a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS (Konferencie biskupov Slovenska) v sekcii výtvarného umenia. Viac podrobností nájdete v mojom pracovnom životopise CV

S manželkou a štyrmi deťmi žijem a tvorím neďaleko Bratislavy v Kvetoslavove.

Mgr. art. Ľubo Michalko
*1982, Bratislava

2001-2008 | VŠVU, Keramika, Bratislava
2005-2007 | FA STU, Dizajn výrobkov, Bratislava
2004 | Muthesius Kunsthochschule, Kiel, Nemecko
2003 | Pedagogické minimum, VŠVU, Bratislava
1998-2001 | ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava

Výstavy:
2000 | Jubilejná výstava ŠÚV, SRO Bratislava
2001 | Keramické sympózium Kalinovo – Novohradská galéria, Lučenec
2004 | Šperky, City Pastoral; Kiel, Nemecko
2006 | Artinterior – DesignMatch, Národná galéria Praha
2006 | Kruhy na vode – uznanie poroty, Bratislava
2007 | Národná cena za dizajn – Galéria Satelit, Bratislava
2013 | Ľubo Michalko – Mozaiky, Dom Quo vadis, Bratislava
2013 | Slovenská keramika dnes VI – Galéria M. A. Bazovského, Trenčín
2014 | Z tvorby slovenských keramikov, Galéria Ignáca Bizmayera, Modra
2014 | Z tvorby slovenských keramikov, Historické múzeum, Zlaté Moravce
2016 | Vypálená modlitba, Galérii F7, Bratislava
2016 | Vypálená modlitba, Teologická fakulta, Košice
2017 | Odtiene milosrdenstva, Ministerstvo kultúry, Bratislava
2018 | Živá hlina, Dom Quo vadis, Bratislava
2019 | Výstava 25 rokov Cechu slovenských keramikov
2021 | Výstava Svetlo vo tmách, Dom Quo vadis, Bratislava
2022 | Výstava Srdce chvály, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Michalovce
2022 | Výstava Srdce chvály, Átrium – Teologická fakulta, Košice

Realizácie sakrálnych priestorov:

TV Lux – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava / 2017

ACM Vinica – Kaplnka Jána Pavla II., Bratislava / 2018

Rádio Mária – Bratislava, 2018

Pápežské misijné diela – Kaplnka Svetla, Bratislava / 2019

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Bratislava / 2020

Exercičný dom Spoločnosti Ježišovej, Piešťany / 2020

Cirkevná základná škola sv. Martina, Hviezdoslavov / 2021

Kostol všetkých svätých, Mierovo / 2022