Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Tv Lux – Bratislava – 2017

Návrh kaplnky sedembolestnej Panny Márie pre TV LUX, musí spĺňať kritériá sakrálneho priestoru a zároveň požiadavky TV štúdia.
V priestore sa nachádzajú dve kamery, ktoré snímajú 3 pozície celebranta (sedes, obetný stôl a ambona). Zadaním bolo vytvoriť v každom zábere pozadie, ktoré by bolo esteticky príťažlivé a zároveň nerušivé.
V návrhu sa počíta s rozmernou keramickou mozaikou, ktorej hlavným motívom bude reliéf s motívom piety. Farebnosť kaplnky je zvolená v neutrálnej teplej škále, aby v kontraste
akcentovali prvky farebnej mozaiky a zlatých detailov (svätostánok, kríž, relikvia). Zariadenie je navrhnuté z dubového masívu (príp. dubovej dyhy) Steny sú obložené svetlým drevom.