Téma: Návrat domov

Návrat domov, návrat k Otcovi. To je téma ktorá vo mne rezonuje. Návrat márnotratného syna k nebeskému Otcovi ktorý ho očakáva a ide mu oproti. Nič nevyčíta, ale odpúšťa a milosrdne prijíma syna takého aký je.